Værd at vide / Informationer / Mæglere og købere

Mæglere og købere

Købe fritidshus på Helletofte Strand?

Her kan du som ejendomsmægler, advokat eller interesseret sommerhuskøber finde relevante informationer om foreningen.
 
Kontingent
Kontingentet er pt 1.100 kr. årligt dækkende regnskabsåret 1/7 - 30/6.

Kontingentet betales ved bankoverførsel til foreningens konto med forfald den 2/1 - dvs. medio regnskabsåret.
 
Vedtægter
Du kan hente foreningens vedtægter hér:
 
Seneste regnskab
Du kan hente foreningens seneste regnskab hér:
 
Referat af generalforsamlingen
Du kan hente referat fra den seneste generalforsamling hér:
 
Servitut
Du kan hente servitutten for området hér. Bemærk, at det i følge servitutten IKKE er tilladt, at benytte sommerhusene på Helletofte Strand til helårsbeboelse:
 
Overdragelse af servitutten
Du kan finde dokumentation for overdragelse af servitutten til Grundejerforeningen hér:
 
Regler for byggeri
Du kan hente foreningens regler for byggeri hér:
 
Bekræftelse på information
For at undgå unødige konflikter og disputer, ønsker vi som Grundejerforening at sikre, at kommende ejere af sommerhus på Helletofte Strand er behørigt informeret om de begrænsninger i mulige ombygningsprojekter, som eksisterer for området, dels i form af servitut, dels i form af de af generalforsamlingen vedtagne regler for byggeri.

Vi beder derfor om, at få en underskrift på, at du/I som nye ejere og dermed kommende medlemmer af grundejerforeningen har modtaget information herom.
 
Du kan hente dokumentet hér: 
Grundejerforeningen Helletofte Strand 1967 - 2024 | Helletofte Strand, 5953 Tranekær