Medlemssider / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Efter den seneste generalforsamling er bestyrelsen sammensat på følgende måde:
 
Karin Lassen (nr. 35)
medlem3@helletoftestrand.dk
41 16 87 29
Bro og andre fællesarealer - organisation

Henrik Houmann (nr. 38)
medlem2@helletoftestrand.dk
51 52 62 82
Bro og andre fællesarealer - teknik

Bjarne Madsen (nr. 33)
kasserer@helletoftestrand.dk
61 30 44 82
Kasserer

Kim Rønhof (nr. 7)
medlem1@helletoftestrand.dk
62 22 82 52
Veje samt ansvarlig for servitut og påtaleret

Niels-Erik Hansen (nr. 39)
formand@helletoftestrand.dk
30 50 61 60
Formand og kontakt til kommunen og andre myndigheder
Grundejerforeningen Helletofte Strand 1967 - 2024 | Helletofte Strand, 5953 Tranekær