Værd at vide / Om foreningen
 
 

Værd at vide om foreningen

Vedtægter

På en ekstraordinær generalforsamling den 10. september 2016 blev vedtægterne for grundejerforeningen revideret og kan hentes i menuen i højre side.

Regler for byggeri

Helletofte Strand er reguleret af en servitut fra 1962 og er tinglyst på samtlige ejendomme på området. Servitutten forpligter de til enhver tid værende ejere af ejendommene på Helletofte Strand til at respektere indholdet.
På generalforsamlingen i 2011 blev et sæt regler for byggeri på området vedtaget med et stort flertal. Dette regelsæt er baseret på servitutten fra 1962 og den senere overdragelse af påtaleretten til grundejerforeningen i 1972.
Det påhviles alle sommerhusejere at overholde disse regler i forbindelse med både ny- og ombygning. Alle spørgsmål herom kan stilles til bestyrelsen.

Relevante dokumenter

Her kan du finde kopier af de relevante dokumenter i forbindelse med foreningens virke.
Klik på titlen for at hente dokumenterne:
 
 
Grundejerforeningen Helletofte Strand 1967 - 2019 | Helletofte Strand, 5953 Tranekær