Værd at vide / Kalender
 
 

Kalender for foreningens aktiviteter

date Mandag d. 2. januar 2023
time Hele dagen
venue Bankoverførsel

date Mandag d. 2. januar 2023
time Hele dagen
venue Bankoverførsel
description I henhold til generalforsamlingen 2022, blev etableringen af en ny badebro vedtagert og at der skal indbetales et ekstra kontingent på kr. 2.500 pr. hus den 2. januar 2023, udover det almindelige kontingent.
Beløbet indbetales til foreningens konto på reg. nr. 6840 konto 0001109084. HUSK at anføre "Badebro hus nr. XX" - det vil lette administrationen af betalingerne.

date Lørdag d. 29. juli 2023
time 14:00 - 16:00
venue Trankær Medborgerhus

Hvordan betaler jeg?

Vi sender ikke længere girokort ud til medlemmerne. Hvis du vil have frisket hukommelsen op omkring betaling af kontingent kan du læse mere hér:
Grundejerforeningen Helletofte Strand 1967 - 2024 | Helletofte Strand, 5953 Tranekær